HVM heeft als doelstelling binnen 8 jaar uit eigen jeugd nieuwe seniorenteams op te leiden, waaronder een op hoog nivo spelend dames senioren team.  hiertoe ligt de focus van HVM op groei, kwalitiatief goede trainingen en gezellige en bindende activiteiten.

HVM heeft de ambitie om te groeien, door ook in de andere kernen van Maasgouw, te weten Heel, Thorn, Wessem en Beegden handbal weer in het leven te roepen o.a. middels een door de NOC/NSF en NHV gesubsidieerd basisscholenprogramma (sport en onderwijs). Dit programma wordt voor het eerst in 2010 uitgerold in nauwe samenwerking met Stichting Menswel, afdeling Sport en het NHV.

HVM is continue bezig met het opwaarderen van het technisch beleid, waarbij we gebruik kunnen maken van een aantal oud eredivisie spelers/speelsters en een gekwalificeerde bondstrainer. Middels een doordacht technisch beleidsplan wordt en de kwaliteit van de trainingen voor de speelsters verhoogd, en de kwaliteit van de trainers en coaches middels kruisbestuiving tussen ervaren en onervaren trainers.

HVM heeft een enthousiaste activiteiten commissie die zorgt voor binding van de leden door de organisatie van een aantal prachtige activiteiten waaronder het jeugdkamp en de seizoensopening. Daarnaast is er een nieuwe focus op activiteiten voor de oudere jeugd (vanaf 13 jaar).