Deze commissie organiseert projecten en evenementen met als doel het werven van nieuwe jeugdleden. Hieronder vallen het Handbal op School project, vrienden en vriendinnen trainingen, handbalfestivals en zo meer.

Het handbal op school project wordt dit seizoen georganiseerd in samenwerking met Stichting Limburg Handbal (Go for Kids Gold project) en Stichting Menswel. Op 7 Maasgouwse basisscholen worden 3 handballessen gegeven, gevolg door 4 lessen handbal na school op 3 locaties en een basisscholen kampioenschap in April. Hiermee hopen we te bereiken dat voor de basisschool jeugd de stap naar onze vereniging zeer klein is. Voor de uitvoering van deze projecten wordt samengewerkt met de activiteiten commissie en technische commissie.

Commissieleden:

Sjra Rutten (Handbal op school programma)

Sandra Meeuwissen