Om HVM als een levendige,  en gezonde club in stand te houden, is er veel inzet nodig van vrijwilligers. We streven naar een bloeiende vereniging die naast sportief plezier, ook gezelligheid biedt. Verder zijn we gestart in 2010 met het verbeteren en borgen van de kwaliteit van de trainingen en een groot basisscholen programma. Met de huidige vrijwilligers is dit ternauwernood, zeg maar niet, haalbaar. De meesten vervullen al meerdere taken. Iedereen heeft naast HVM ook nog andere activiteiten, wellicht gezin, werk etc.

Daarom is het noodzakelijk alle benodigde werkzaamheden te verdelen over zoveel mogelijk personen. Voor de duidelijkheid, bij veel van deze activiteiten is geen handbalkennis noodzakelijk.

De commissie jeugd, activiteiten en werving, maakt van de handbal club een echte vereniging door het organiseren van ondersteunende activiteiten op het financiële vlak (o.a. grote club actie), op het vlak van ledenbinding (o.a. kamp, seizoensopening, wedstrijdbezoek) en op handbaltechnisch vlak (o.a. minitoernooi). Het maakt deze handbalclub tot een echte vereniging waar het naast goed sporten ook goed toeven is.

Commissieleden:

Thea Scheers (bestuur)

Yvonne van Berlo

Henny Vilters

Marianne van Daal

Nico Maassen

Cindy Bekkers

Overzicht activiteiten:

Seizoensopening

Het handbal seizoen / een handbal jaar start altijd na de zomervakantie, tegelijk met de start van de scholen. Bij de aanvang van een nieuw handbaljaar wordt er altijd een seizoensopening georganiseerd. Alle leden worden hiervoor uitgenodigd, maar ook directe familie (ouders, broers en zussen) zijn welkom om deel te nemen aan deze altijd gezellige dag. Ieder jaar wordt er voor een andere opzet gekozen, een zeskamp en een familietoernooi zijn voorbeelden. Aan het einde van de dag staat er een heerlijke barbecue klaar.

Sinterklaas

Begin december, pakjesavond niet alleen thuis, maar ook op de handbalvereniging. Ieder jaar verzorgen we in samenwerking met Sinterklaas een kleine versnapering voor de jeugdleden op de laatste training voor pakjesavond. De leden krijgen dan ook een uitnodiging voor

Winteractiviteit

In de kerstvakantie wordt er voor onze jeugdleden altijd een winteractiviteit georganiseerd. We zijn meestal naar een binnenspeeltuin geweest of gezellig gaan schaatsen. Ideeën voor andere activiteiten zijn welkom!

Kamp

Ieder handbalseizoen wordt afgesloten met een handbalkamp. Elk jaar kunnen alle jeugdleden zich hiervoor opgeven en zoeken we een leuke locatie om van vrijdagavond tot zondagmiddag te bivakkeren.

Oudere Jeugd

Specifiek voor de oudere jeugd worden vanuit de commissie, waarin ook de oudere jeugd is vertegenwoordigd, specifieke activiteiten ontwikkeld, zoals wedstrijbezoek en bezoek aan de Limburgse Handbaldagen.