De Commissie Sponsoring zorgt voor het werven van bedrijfsmatige sponsoren voor met name het jeugdplan, de ledenwerving en enkele concrete activiteiten in overleg met de Commissie JAV. Verder beheert en onderhoudt deze commissie de contacten en contracten met sponsoren en organiseert elk jaar een aantal speciale activiteiten voor de sponsoren.

Gezien de teruglopende subsidies, de duurder wordende zaalhuur en de steeds hogere contributie bij de handbalbond, is de vereniging steeds meer afhankelijk van externe financiering.

Ook is gebleken dat regelmatige verversing van de leden van deze commissie nodig is, omdat iedereen binnen zijn eigen netwerk nieuwe contacten met sponsoren kan aanbrengen, en dat bestaande commissie leden na drie jaar hun eigen netwerk hebben uitgeput.

We onderscheiden momenteel team-sponsoren (wedstrijd tenues en trainingspakken), jeugdplan sponsoren (reclameborden in de Andreashal), Seizoensboek sponsoren (advertenties in het seizoensboekje), activiteit sponsoren (sponsoring in natura voor specifieke activiteiten) en hoofd-sponsoren. De laatste leveren jaarlijks een significante financiële bijdrage omdat zij het handbal in de Gemeente Maasgouw een zeer warm hart toedragen. Er is voor elke potentiële sponsor wel een passende oplossing.

Het sponsorbeleid is vastgelegd in het HV Maasgouw sponsorplan, wat opgevraagd kan worden bij de commissie leden.

Commissieleden

Wil Coolen

Sjra Rutten

Sandra Meeuwissen

Marianne van Daal