De technische commissie zorgt ervoor dat ieder lid van HV Maasgouw kan trainen en/of spelen op zijn of haar niveau en onder de meest optimale omstandigheden.

Dit seizoen is gekozen voor een grote technische commissie waarin feitelijk alle trainers en coaches plaats in nemen - het technische kader -, in plaats van een kleine commissie waarin enkele trainers de groep vertegenwoordigen. In de oude opzet bleek de technische commissie vooral een commissie te zijn waar problemen neergelegd werden, in plaats van een commissie die beleidsmatig en organisatorisch het technisch kader aanstuurt. In de nieuwe opzet is afgesproken dat de probleemoplossing ligt bij de trainers zelf, die staan tenslotte het dichtst bij de spelers en ouders, en dat alleen in uiterst geval de problemen escaleren naar de technische commissie en/of het bestuur. Hiermee hopen we te bereiken dat de technische commissie kan focussen op beleid en nieuwe ontwikkelingen.

Naast de verenigingsspecifieke taken, komt dit seizoen voor het eerst de samenwerking met de technische commissies van HV Swift 2000 en HV Leudal bij het takenpakket. Hieronder valt onder meer het samen trainen van teams van verschillende verenigingen teneinde beter gebruik te maken van schaarse top trainers en het delen van dure zaal uren. Daarnaast zullen vanuit deze samenwerking regionale trainingen opgezet.

Taken:

  •  Uitvoeren technisch beleid
  •  Verzorgen van trainingen
  •  Organiseren van wedstrijden
  •  Indelen teams en opstellen trainingsschema
  •  Verzorgen van opleidingen voor trainers en scheidsrechters
  •  Aanschaffen en beheren van materialen
  •  Samenwerking met technische commissies van HV Swift 2000 en HV Leudal

Commissie leden:

Petra Coolen ( voorzitter vergadering)

Wim Schreurs (technisch inhoudelijk coördinator)

Yvonne Smeets (NHV scheidsrechter)

Tanja Meuwissen (A en Senioren teams)

Liesbeth Ritzen (A en B teams)

Mariet Roufs (B teams)

Nicole Schakel (C teams)

Marly Linssen (C teams)

Carla Mans (D teams)

Cindy Bekkers (D teams)

Sandra Meeuwissen (D teams)

Monique Tinnemans (D teams)

Ria Theelen (E en F teams)

Gerdine Berkhout (E en F teams)

Yvonne Delissen (E en F teams)

Sjra Rutten (X teams)

Rudie Peters (X teams)

Marlie Vluggen (vanuit bestuur)