De contributie wordt elk jaar tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld. De hoogte van de contributie is afhankelijk van de leeftijd per 31/12 van het jaar waarin het seizoen begint. Het contributieoverzicht van het lopende seizoen wordt onder dit artikel gepubliceerd. Van elk lid of ouder (bij kinderen jonger dan 16) van betreffende lid wordt verwacht een vrijwilligerstaak te vervullen. HV Maasgouw is een vereniging met leden, voor leden, door leden

Verder zijn alle leden verplicht 5 loten van de grote clubactie af te nemen. Deze loten kunnen de leden verkopen of zelf houden. De kosten van deze loten worden bij de contributie geteld en worden bij inning van de 1e seizoenshelft geïncasseerd of dienen, bij geen toestemming tot automatische incasso te worden overgemaakt bij de betaling van de eerste seizoenshelft.

Daarnaast wordt 10 euro voor het wedstrijdtenue en 10 euro voor het trainingspak ingehouden. Dit dekt ongeveer 50% van de kosten van de kledij. De andere helft wordt door sponsoren opgebracht. Voorkeur tot betaling van contributie is via automatische incasso. Bij het inschrijfformulier nieuw lid zit ook een machtiging voor automatisch incasso.

Dit formulier kunt u downloaden via de link.  inschrijf formulier         

Tevens is dit formulier te verkrijgen bij de penningmeester of secretaris (voor contactgegevens zie bestuur).

Diegene die toestemming geeft voor automatische incasso, krijgt 10,- korting. Mensen die geen toestemming geven voor automatische incasso, dienen zelf te betalen; de 1e helft plus kosten loten plus kosten kledij voor 31 augustus, de 2e helft voor 31 januari. In één keer betalen mag ook, maar dan voor 15 september! Ook dan krijg je evenals bij automatische incasso 10,- korting. Er worden geen facturen gestuurd. Je dient dus zelf de datums in de gaten te houden en te zorgen dat je op tijd betaalt.

Als een lid vanwege zwangerschap of langdurige blessure niet kan/mag spelen, wordt dit lid vrijgesteld van contributie. Wel dienen de kosten die de vereniging aan de bond moet afdragen te worden betaald. Evenals de andere leden krijg je ook de verplichte loten voor de grote clubactie in rekening gebracht (die kun je echter verkopen). 

Seizoen 2014 - 2015 ( leeftijd is de leeftijd van het lid op 31/12/2014).

Bedragen zijn per seizoen. Bij tussentijds afmelden dient contributie van gehele seizoen betaald te worden, er vindt geen restititutie plaats.

Bij betaling volledige contributie in 1 keer aan het begin van het seizoen ( medio september) mag men ook € 10,- korting rekenen en kunnen de bedragen zoals vermeld bij toestemming automatische incasso worden toegepast.

      Leeftijd                             geen toestemming automatische incasso     toestemming automatische incasso
      5  -   9 jaar                                 € 105,-                              €   95,-
     10 - 12 jaar                                 € 196,-                              € 186,-
     13 - 15 jaar                                 € 238,-                              € 228,-
     16 - 18 jaar                                 € 266,-                              € 256,-
     19 en ouder                                  € 301,-                              € 291,-
     X-team                                 € 105,-                              €  95,-

 

De contributie wordt in 2 keer betaald.

Bij de eerste betaling (medio september) worden ook de loten van de grote club actie a € 15,- en de bruikleen van het trainingspak € 10,- in rekening gebracht.

Bij de tweede betaling (medio februari) wordt de bruikleen van het tenue € 10,- in rekening gebracht. 

Het aan- en afmelden van leden dient schriftelijk te gebeuren. Aanmeldingformulieren voor het lidmaatschap en de automatische incasso zijn op aanvraag beschikbaar bij secretaris en penningmeester en zijn ook te downloaden via deze link  inschrijf formulier   Bij aanmelding is een (digitale) pasfoto vereist. Deze is nodig voor de spelerskaart die als legitimatie bij de wedstrijden wordt gebruikt.

Het lidmaatschap geldt voor het hele handbalsiezoen en kan alleen schriftelijk worden opgezegd. Je bent lid voor het hele seizoen. Opzegging geldt per eerstvolgende einddatum van het handbalseizoen (30 juni), omdat opzegging van het lidmaatschap tijdens het seizoen als gevolg kan hebben dat een team te weinig spelers overhoudt om de competitie af te maken. Een heel team wordt dan gedupeerd: Handbal is een teamsport.

Bij opzegging van het lidmaatschap tijdens het seizoen, dient wel de contributie van het gehele seizoen betaald te worden.  Er vindt geen restitutie plaats van de niet gespeelde periode.

Normaal gesproken bepaalt de leeftijd de indeling. In bepaalde gevallen kan dispensatie worden aangevraagd. Het Nederlands Handbal Verbond, bepaalt of dispensatie wordt verleend. Indien spelers met dispensatie meespelen, speelt het team buiten mededinging mee in de competitie. De teamindeling wordt bepaalt door de technische commissie.